The devil is in the details
De 4 nyckelpunkterna:
  1. publiceringsfrihet
  2. interoperabilitet
  3. databehandling enligt TRIPs
  4. definition av "teknik"


Var står partierna idag?

Här är de 19 svenska EU-parlamentarikerna, med uppgift om hur de har svarat på FFIIs enkät om mjukvarupatent.

Enkäten innehåller frågor om de fyra nyckelpunkterna i parlamentets förslag. Politiker som svarar "ja" på alla fyra punkterna kan med fog sägas vara mot mjukvarupatent.

Se www.ffii.se/partier/enkat.html för att läsa enkäten, och för en närmare förklaring av de fyra nyckelpunkterna.

Andra källor

Förutom redovisningen av inkomna enkätsvar innehåller sidan kommentarer om var partierna står i frågan. De kommentarerna grundar sig på bland annat följande källor:

Enkätsvaren

De enkätsvar som har kommit in från EU-parlamentariker är färgkodade enligt följande:

Färg Färgkodning
Ja   Ja, i linje med FFII  
0   Avstår
Nej   Nej
   Inget svarMiljöpartiet

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Carl Schlyter carl.schlyter@mp.se JaJa JaJa JaJa JaJa

Läs enkätsvar från miljöpartiets parlamentariker


Kommentar:
Miljöpartiet röstade mot mjukvarupatent i september 2003.

De Gröna i europaparlamentet har engagerat sig starkt mot mjukvarupatent. Miljöpartiet gick den 18 maj 2004 ut med ett pressuttalande där Carl Schlyter skarpt kritiserade regeringens hållning. I den svenska riksdagen har Gustav Fridolin engagerat sig, och undertecknat FFIIs upprop "Call for Action II".


Kristdemokraterna

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Anders Wijkman awijkman@europarl.eu.int JaJa JaJa JaJa JaJa

Läs enkätsvar från kristdemokraternas parlamentariker


Kommentar:
Kristdemokraterna röstade mot mjukvarupatent i september 2003.

Röstförklaring till finns att läsa på nätet. I europaparlamentet har Anders Wijkman engagerat sig aktivt i frågan. Han har också undertecknat FFIIs upprop "Call for Action II".


Vänsterpartiet

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Jonas Sjöstedt jsjostedt@europarl.eu.int            
Eva-Britt Svensson e-b.svensson@bredband.net            

Inga enkätsvar från vänsterpartiets parlamentariker


Kommentar:
Vänsterpartiet röstade mot mjukvarupatent i september 2003.

Flera vänsterpartister har engagerat sig aktivt i kampen mot mjukvarupatent.


Centern

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Lena Ek lena.ek@riksdagen.se            

Inga enkätsvar från centerns parlamentariker


Kommentar:
Centern röstade mot mjukvarupatent i september 2003.


Folkpartiet

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Cecilia Malmström cecilia@liberal.se            
Maria Carlshamre maria@liberal.se            

Inga enkätsvar från folkpartiets parlamentariker


Kommentar:
Folkpartiet röstade mot mjukvarupatent i september 2003.


Junilistan

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Nils Lundgren info@junilistan.nu            
Lars Wohlin info@junilistan.nu            
Hélène Goudin info@junilistan.nu            

Inga enkätsvar från junilistans parlamentariker


Kommentar:
Junilistan skriver i ett pressmeddelande den 5 juni att de inte har hunnit sätta sig in i frågan i detalj, men att de avser att ansluta sig till den danska Junibevegelsens ståndpunkt, som är mot mjukvarupatent.


Moderaterna

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Charlotte Cederschiöld charlotte.cederschiold@moderat.se            
Gunnar Hökmark gunnar.hokmark@moderat.se            
Anna Ibrisagic anna.ibrisagic@moderat.se            
Christofer Fjellner christofer.fjellner@moderat.se 00 00 00 00

Läs enkätsvar från moderaternas parlamentariker


Kommentar:
Moderaterna röstade i huvudsak för mjukvarupatent i september 2003.

I EU-nämndens sammanträde den 14 maj 2004 röstade de för att Sverige skulle stödja det irländska ordförandeskapets förslag, som innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram.

Svaret från Gunnar Hökmark visar att moderaterna inte har satt sig in i frågan ordentligt.


Socialdemokraterna

        Parlamentariker                             Mejladress                      1a  1b   2a  2b   3a  3b   4a  4b 
Inger Segelström inger.segelstrom@riksdagen.se            
Åsa Westlund asa.westlund@sap.se            
Anna Hedh anna.hedh@telia.com            
Jan Andersson jandersson@europarl.eu.int            
Ewa Hedkvist Petersen ehedkvist@europarl.eu.int            

Inga enkätsvar från socialdemokraternas parlamentariker


Kommentar:

Socialdemokraterna röstade för mjukvarupatent i september 2003.

Regeringens representant i ministerrådet den 18 maj 2004 röstade för att Sverige skulle stödja det irländska ordförandeskapets förslag, som innebär just obegränsad patenterbarhet för datorprogram.

Svaret från Inger Segelström visar att socialdemokraterna inte har satt sig in i frågan ordentligt.
FFII.se, juni 2004
Texten är public domain.