Juridiken runt mjukvarupatent

Länkar:

Vad gäller idag?

Idag är läget att mjukvarupatent finns i USA, och har visat sig ha förfärande konsekvenser där.

I Europa är situationen komplicerad: mjukvarupatent har i och för sig inget stöd i lagen, där det tvärtom uttryckligen står att datorprogram inte ska vara patenterbara. Trots det så har det Europeiska Patentverket under ett antal år haft en praxis som gjort att man beviljat 30.000 sådana patent i alla fall.

Hur kan de göra det? Läs mer om det juridiska spelet, och om patentjuristernas bitvis ganska komiska argumentation.

Men hur underhållande man än kan tycka att de här spetsfundiga krumbukterna är, så finns det en allvarlig verklighet bakom.

Datorprogram skyddas idag av upphovsrätten, i enlighet med flera internationella konventioner. De viktigaste av dessa är Bernkonventionen, The WIPO Copyright Treaty, och TRIPs.

Bland mycket annat reglerar de här konventionerna en upphovsmans rätt att fritt förfoga över sitt verk, exempelvis att fritt publicera det om han så önskar. Men om mjukvarupatent blir lagliga i Europa så har den som har skrivit ett dataprogram inte längre kvar rätten att fritt publicera det, om det skulle visa sig att programmet inkräktar på någons mjukvarupatent.

Författare av dataprogram kan komma att bli klassade som brottslingar bara för att de publicerat något de skrivit. Så alldeles bortsett från de allvarliga ekonomiska konsekvenserna som mjukvarupatentet skulle innebära om det blev verklighet, så är det dessutom en fråga om yttrandefrihet för programmerare. Och om man bestämmer att man kan bortse från de internationella konventioner som skyddar just programmerares yttrandefrihet för att det finns så starka ekonomiska intressen som vill det, vilken blir då nästa yrkesgrupp som drabbas?

Länkar

Spelet om mjukvarupatentet

Hur kan det europeiska patentverket bevilja mjukvarupatent fastän det är uttryckligen förbjudet i lagen? Varför påstår de som försöker införa mjukvarupatent att de i själva verket vill begränsa patenterbarheten för datorprogram? Läs om hur patentlobbyn och tjänstemännen inom patentbyråkratin försökte föra parlamentarikerna bakom ljuset --- och kanske fortfarande kommer att lyckas med det!

Kan jag patentera min film?

Den Europeiska Patentkonventionen förbjuder patent på datorprogram, men det Europeiska Patentverket beviljar dem ändå. Läs om patentjuristernas argumentationsakrobatik av den högre skolan, och när "som sådan" betyder "som sådan" och när det inte gör det.

"Lögn och desinformation" svarar patentombudet

Ulf Kärn är patentombud, och en av Sveriges ledande förespråkare för mjukvarupatent.

Han menar att texten "Kan jag patentera min film?" är ett exempel på lögn och desinformation från FFII.se.

Läs dialogen som fördes via mejl i december 2004 / januari 2005, där han utvecklar sin ståndpunkt.

TRIPS och mjukvarupatent

Patentförespråkarna hävdar ibland att vi genom TRIPS har förbundit oss att tillåta mjukvarupatent. Inget kan dock vara mer fel. TRIPS säger istället att datorprogram ska skyddas av upphovsrätten.

Och enligt konventionerna som reglerar upphovsrätten har medlemsstaterna inte rätt att införa lagstiftning som inkräktar på upphovsmannens rätt att fritt exploatera det verk som han har skrivit.

Mjukvarupatent inkräktar på den rätten.

Läs mer om varför mjukvarupatent strider mot TRIPS.

 

 


FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.

 

 

In English