Infrastruktur för innovationer eller monopol?


movie FFII drivs av företag, akademiker och privatpersoner i Europa. Vi började i ett engagemang kring ett EU-direktiv om mjukvarupatent som lades fram 2002.  Mycket stod på spel, vi växte och vann gehör samtidigt som IT-frågorna växte. Vårt nätverk behövs tydligt i informationssamhället.


- Klicka på bilden för en film om hur mjukvarupatent fungerar.[youtube-version här]


Rätt till det du skapar...


Vi arbetar för innovationer och effektiv konkurrens informationssamhället. Vår största fiende är regleringar som gynnar några få och skapar monopol. Internets oberoende och din möjlighet att arbeta med information står ofta på spel.

jonas bosson
"Jag vill veta om jag äger de dataprogram jag skriver"
  Jonas Bosson, ordförande FFII.s


Fri informationsinfrastruktur -
som i fri marknad.

Pressmeddelanden


Forskning om datorprogram inleds med övertro på patent

2 oktober 2008:
Knappt 2 miljoner till forskning ska ge svar kring mjukvarupatent. Forskaren Sanna Wolk verkar dock förespråka patentverkens linje framför upphovsrätt på program, trots att programutvecklare redan har sagt att mjukvarupatent är skadliga för deras ekonomi och utveckling.
Läs hela pressmeddelandet.

IT-utredning stänger öppna standarder

9 oktober 2007:
Näringsdepartementets IT-standardutredning omdefinierar begreppet "öppna standarder" till att innefatta även slutna standarder, vilket i praktiken urholkar begreppet.
Läs hela pressmeddelandet.

Microsoft trollar fram svenskt stöd för standardisering av sitt Officeformat

28 augusti 2007: I sista minuterna dök omkring 20 Microsoftpartners upp på gårdagens arbetsmöte hos SIS, Swedish Standards Institute, vilket tryckte fram en majoritet för att SiS ska tillstyrka Microsofts nya OOXML-filformat som en ISO-standard.
Läs hela pressmeddelandet.


Remissvar från FFII.se om Patent och Innovation.

30 juni 2007: Uppdatering med remissvar ang SOU 2006:80
Läs hela pressmeddelandet.


Remissvar från FFII.se om Europas patentsystem

27 april 2007: Med förslaget European Patent Litigation Agreement (EPLA) måste man gå en annan väg för att garantera rättssäkerhet och innovation. Dagens situation skadar tillväxt och hotar patentsystemet, menar FFII.se i ett remissvar till regeringen.
Läs hela pressmeddelandet.

FFII håller storkonferens om framtiden för Europas patentsystem

15 och 16 maj samlas experter från universitet, institutioner, regering och industri - på EUPACO i Bryssel för att diskutera frågan: "Hur ser framtiden ut för patentsystemet i Europa?"
Läs hela pressmeddelandet.

Statlig patentutredning hotar tillväxten

22 februari 2007: En statlig utredning vill ge patent till mer än verkliga uppfinningar. Det är ett allvarligt hot mot tillväxt och skapar allvarliga risker för investeringar, menar FFII Sverige. Utredningen ("Patent och innovationer för tillväxt och välfärd", SOU 2006:80) vill öka antalet patent genom att även bevilja dem för abstrakta saker som affärsmetoder och databehandling. Rekommendationerna står i stark kontrast till rapporter och krav på patentreformer i både Europa och USA. Läs hela pressmeddelandet.

Dagens patentsystem saknar balans...

11 december 2006: På toppmötet i Bryssel om immaterialrätt i förra veckan varnade FFII:s ordförande Pieter Hintjens att det saknas balans i dagens patentsystem vilket försätter det i fara. Motsvarande kommentarer finns också i Gowers rapport, som nyligen publicerats av Storbritanniens finansministerium. Rapporten efterlyser balans mellan patentinnehavares rättigheter och skydd för det allmännas intresse. Läs hela pressmeddelandet.

Europaparlamentet släpper inte innovationspolitiken till EPO

13 oktober 2006: Igår antogs den resolution som ska vägleda EU:s framtida arbete med patentlagstiftning. Parlamentet markerade tydligt hur det nuvarande patentsystemet saknar demokratiskt inflytande, särskilt då vad europeiska patentverket (EPO) uppvisar när de utfärdar patent. I resolutionen återstår knappt något stöd för utkastet till fördraget European Patent Litigation Agreement (EPLA), vilket var den heta potatis som kom att sätta bollen i rullning. FFII välkomnar resultatet på det hela taget. Läs hela pressmeddelandet.

EU-kommissionen väjer undan parlamentarikers frågor om nytt patentförslag

22 september 2006: EU-kommissionären Charlie McCreevy framställer kommissionen som lyckligt ovetande om svårigheterna med ett patentförslag i Europa (European Patent Litigation Agreement, EPLA). Om sex grundläggande frågor som ställts av parlamentariker meddelar han att kommissionen ännu inte har några svar. Ändå är McCreevy en ivrig förespråkare av EPLA, ett förslag som arbetats med i flera år. Läs hela pressmeddelandet.

Notiser


Digital Rights Ireland tar strid mot EU-direktiv om datalagring

16 september 2006: Digital Rights Ireland (DRI) har i Irlands högsta domstol väckt talan mot EU-direktivet om datalagring, vilket kräver att uppgifter om telefon- och datatrafik inom EU sparas under lång tid. DRI anser att direktivet strider mot irländsk konstitution och lag, och är oförenligt med europakonventionens artikel åtta om mänskliga rättigheter. Flera internationella organisationer, däribland FFII, stödjer initiativet. Läs DRI:s pressmeddelande.

Arbetsområden...

- Mjukvarupatent


Många i patentkåren vill patentera abstrakt logik - trots att det är mot patentlagen, hindrar innovation och dessutom inkräktar på upphovsrätten.

Mjukvarupatent
Forskning&Rapporter
Acacia (patenttroll)
Gauss (patentdatabas)

Just nu föreslår den Svenska patentkåren i en statlig utredning, SOU 2006-80, att alla restriktioner för patenterbarhet ska tas bort.


- Öppna standarder


Öppna standarder har visat sig sänka transaktionskostnader och skapa tillväxt, inte minst genom Internet. Ändå försöker många sätta käppar i hjulen och införa avgifter eller andra tullar för att delta i öppna standarder och infrastruktuer.

openstandards.se
noooxml.org

- Immaterialrätt, konkurrens och integritet


Ibland blir skyddet för upphovsrätten ett hot mot yttrandefriheten och utvecklingen av bättre programvaror.
FFII deltar aktivt i arbetet för att nya lagar och regleringar inte ska begränsa informationsinfrastrukturen till några få.

IPRED1&2
Datalagring
DRM

Nyheter från ffii.org:


[http://press.ffii.org/]

 

 


FFII.se, september 2006
Texten är public domain.

 

 

In English
Creeper