english

Infrastruktur för innovationer


movie Vi engagerar oss i informationssamhällets utveckling, tillväxt och öppenhet. Utvecklingen är fantastisk, inte minst på Internet där utvecklingen sker snabbt tack vara öppna standarder. Men en del vill inte vara med på samma öppna sätt, utan lobbar istället för ensamrätter som skapar gräddfiler och exkluderar innovation.

FFII Sverige startade som ett engagemang kring EU-direktivet om mjukvarupatent som lades fram 2002. Patent på beräkningar och databehandling hindrar innovation och skapar inlåsningar inom IT. Vi menar att det finns bättre skydd som inte skapar samma risker. Idag omfattar vårt engagemang integritet, standarder och immateralrätt, främst kring Internet.

jonas bosson

Vi älskar digital utveckling och Internet, därför bryr vi oss och räknar med att du vill vara med oss!

Börja gärna med att se filmen ovan om mjukvarupatent. (youtube här)

Jag vill veta om jag äger de datorprogram jag skriver, säger Jonas Bosson, ordförande FFII.se. mer om fri informationsinfrastruktur.


Pressmeddelanden

FFII.se pressmeddelanden

My document title

Wed May 11 00:00:00 CEST 2011

2010-07-07-mjukvarupatentdirektivet-fem-ar

Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2010

PRESSMEDDELANDE: Öppna standarder stängs i hemliga EU-förhandlingar

Wed Nov 04 00:00:00 CET 2009

PRESSMEDDELANDE: Öppna standarder inget för IBM?

Wed Nov 19 00:00:00 CET 2008

Blogg

FFII Sverige - Förening för en fri informationsinfrastruktur

Forskning om datorprogram inleds med övertro på patent

Thu, 02 Oct 2008 00:00:14 +00002 oktober 2008: Knappt 2 miljoner till forskning ska ge svar kring mjukvarupatent. Forskaren Sanna Wolk verkar dock förespråka patentverkens linje framför upphovsrätt på program, trots att programutvecklare redan har sagt att mjukvarupatent är skadliga för deras ekonomi och utveckling. På ett seminarium i Stockholm i förrgår presenterade Sanna Wolk, juris doktor som förra året […]

IT-utredning stänger öppna standarder

Tue, 09 Oct 2007 00:00:58 +00009 oktober 2007: Näringsdepartementets IT-standardutredning omdefinierar begreppet ”öppna standarder” till att innefatta även slutna standarder, vilket i praktiken urholkar begreppet. Som uppföljning till regeringens IT-proposition har näringsdepartementet lämnat ett förslag på nya riktlinjer för IT-standardisering. Bengt Kleberg, mjukvarudesigner på Ericsson, är upprörd över delar av förslaget, som han anser vara ett hot mot tillväxten: - […]

Microsoft trollar fram svenskt stöd för standardisering av sitt Officeformat

Tue, 28 Aug 2007 00:00:57 +000028 augusti 2007: I sista minuterna dök omkring 20 Microsoftpartners upp på gårdagens arbetsmöte hos SIS, Swedish Standards Institute, vilket tryckte fram en majoritet för att SiS ska tillstyrka Microsofts nya OOXML-filformat som en ISO-standard.  På mötet hos SIS igår om standardisering av Microsofts OOXML-filformat(dvs. i huvudsak det filformat som används i Office 2007) dök […]

Remissvar från FFII.se om Europas patentsystem

Fri, 27 Apr 2007 00:00:18 +000027 april 2007: Med förslaget European Patent Litigation Agreement (EPLA) måste man gå en annan väg för att garantera rättssäkerhet och innovation. Dagens situation skadar tillväxt och hotar patentsystemet, menar FFII.se i ett remissvar till regeringen. Det är viktigt att europeiska patentverkets (EPO:s) besvärskammare och en ny patentdomstol hamnar inom EU:s ramverk, med oberoende domare och […]

FFII håller storkonferens om framtiden för Europas patentsystem

Mon, 16 Apr 2007 00:00:10 +000016 april 2007: 15 och 16 maj samlas experter från universitet, institutioner, regering och industri – på EUPACO i Bryssel för att diskutera frågan: ”Hur ser framtiden ut för patentsystemet i Europa?” Bland trettio talare och panelister finns William Kovacic, US Federal Trade Commissioner, Ron Marchant, tidigare chefsdirektör för Storbritanniens patentverk, prof. Reto Hilty från Max Planck-institutet, samt sydafrikanske entreprenören Mark […]

Statlig patentutredning hotar tillväxten

Thu, 22 Feb 2007 00:00:04 +000022 Februari 2007: En statlig utredning vill ge patent till mer än verkliga uppfinningar. Det är ett allvarligt hot mot tillväxt och skapar allvarliga risker för investeringar, menar FFII Sverige. Utredningen (”Patent och innovationer för tillväxt och välfärd”, SOU2006:80) vill öka antalet patent genom att även bevilja dem för abstrakta saker som affärsmetoder och databehandling. Rekommendationerna […]

FFII: dagens patentsystem är ohållbart

Mon, 11 Dec 2006 00:00:52 +000011 december 2006: På toppmötet i Bryssel om immaterialrätt i förra veckan varnade FFII:s ordförande Pieter Hintjens att det saknas balans i dagens patentsystem vilket försätter det i fara. Motsvarande kommentarer finns också i Gowers rapport, som nyligen publicerats av Storbritanniens finansministerium. Rapporten efterlyser balans mellan patentinnehavares rättigheter och skydd för det allmännas intresse. Hintjens manar […]

Europaparlamentet släpper inte innovationspolitiken till EPO

Fri, 13 Oct 2006 00:00:04 +000013 oktober 2006: Igår antogs den resolution som ska vägleda EU:s framtida arbete med patentlagstiftning. Parlamentet markerade tydligt hur det nuvarande patentsystemet saknar demokratiskt inflytande, särskilt då vad europeiska patentverket (EPO) uppvisar när de utfärdar patent. I resolutionen återstår knappt något stöd för utkastet till fördraget European Patent Litigation Agreement (EPLA), vilket var den heta potatis […]

EU-kommissionen väjer undan parlamentarikers frågor om nytt patentförslag

Fri, 22 Sep 2006 00:00:00 +000022 september 2006: EU-kommissionären Charlie McCreevy framställer kommissionen som lyckligt ovetande om svårigheterna med ett patentförslag i Europa (European Patent Litigation Agreement, EPLA). Om sex grundläggande frågor som ställts av parlamentariker meddelar han att kommissionen ännu inte har några svar. Ändå är McCreevy en ivrig förespråkare av EPLA, ett förslag som arbetats med i flera år. […]

Om mjukvarupatent via twingly

mjukvarupatent - Twingly Blog Search

Arbetsområden

Mjuka patent slår hårt


Många i patentkåren vill patentera abstrakt logik - trots att dessa går mot patentlagen, hindrar innovation och dessutom inkräktar på upphovsrätten.

Mjukvarupatent
Forskning&Rapporter
Acacia (patenttroll)
Gauss (patentdatabas)

Bl.a. föreslog den Svenska patentkåren i en statlig utredning, SOU 2006-80, att alla restriktioner för patenterbarhet ska tas bort.


Öppna standarder för öppet Internet


Öppna standarder har visat sig sänka transaktionskostnader och skapa tillväxt, inte minst genom Internet. Ändå försöker många sätta käppar i hjulen och införa avgifter eller andra tullar för att delta i öppna standarder och infrastruktuer.

openstandards.se
noooxml.org

Immaterialrätt, konkurrens och integritet


Ibland blir skyddet för upphovsrätten ett hot mot yttrandefriheten och utvecklingen av bättre programvaror.
FFII deltar aktivt i arbetet för att nya lagar och regleringar inte ska begränsa informationsinfrastrukturen till några få.

IPRED1&2
Datalagring
DRM


FFII.se, augusti 2009
Texten är public domain.