english

Infrastruktur för innovationer


movie Vi engagerar oss i informationssamhällets utveckling, tillväxt och öppenhet. Utvecklingen är fantastisk, inte minst på Internet där utvecklingen sker snabbt tack vara öppna standarder. Men en del vill inte vara med på samma öppna sätt, utan lobbar istället för ensamrätter som skapar gräddfiler och exkluderar innovation.

FFII Sverige startade som ett engagemang kring EU-direktivet om mjukvarupatent som lades fram 2002. Patent på beräkningar och databehandling hindrar innovation och skapar inlåsningar inom IT. Vi menar att det finns bättre skydd som inte skapar samma risker. Idag omfattar vårt engagemang integritet, standarder och immateralrätt, främst kring Internet.

jonas bosson

Vi älskar digital utveckling och Internet, därför bryr vi oss och räknar med att du vill vara med oss!

Börja gärna med att se filmen ovan om mjukvarupatent. (youtube här)

Jag vill veta om jag äger de datorprogram jag skriver, säger Jonas Bosson, ordförande FFII.se. mer om fri informationsinfrastruktur.


Pressmeddelanden

FFII.se pressmeddelanden

Patenthinder hotar IT-branschen

Wed May 11 00:00:00 CEST 2011

2010-07-07-mjukvarupatentdirektivet-fem-ar

Wed Jul 07 00:00:00 CEST 2010

PRESSMEDDELANDE: Öppna standarder stängs i hemliga EU-förhandlingar

Wed Nov 04 00:00:00 CET 2009

PRESSMEDDELANDE: Öppna standarder inget för IBM?

Wed Nov 19 00:00:00 CET 2008

Blogg

org.xml.sax.SAXParseException: Premature end of file.

Om mjukvarupatent via twingly

mjukvarupatent - Twingly Blog Search

Arbetsområden

Mjuka patent slår hårt


Många i patentkåren vill patentera abstrakt logik - trots att dessa går mot patentlagen, hindrar innovation och dessutom inkräktar på upphovsrätten.

Mjukvarupatent
Forskning&Rapporter
Acacia (patenttroll)
Gauss (patentdatabas)

Bl.a. föreslog den Svenska patentkåren i en statlig utredning, SOU 2006-80, att alla restriktioner för patenterbarhet ska tas bort.


Öppna standarder för öppet Internet


Öppna standarder har visat sig sänka transaktionskostnader och skapa tillväxt, inte minst genom Internet. Ändå försöker många sätta käppar i hjulen och införa avgifter eller andra tullar för att delta i öppna standarder och infrastruktuer.

openstandards.se
noooxml.org

Immaterialrätt, konkurrens och integritet


Ibland blir skyddet för upphovsrätten ett hot mot yttrandefriheten och utvecklingen av bättre programvaror.
FFII deltar aktivt i arbetet för att nya lagar och regleringar inte ska begränsa informationsinfrastrukturen till några få.

IPRED1&2
Datalagring
DRM


FFII.se, augusti 2009
Texten är public domain.