PRESSMEDDELANDE: EU-kommissionen väjer undan parlamentarikers frågor om nytt patentförslag

22 september 2006: EU-kommissionären Charlie McCreevy framställer kommissionen som lyckligt ovetande om svårigheterna med ett patentförslag i Europa (European Patent Litigation Agreement, EPLA). Om sex grundläggande frågor som ställts av parlamentariker meddelar han att kommissionen ännu inte har några svar. Ändå är McCreevy en ivrig förespråkare av EPLA, ett förslag som arbetats med i flera år.

Bland de frågor som kommissionen inte kan svara på är vad den tänker göra åt att EPLA inför en domstol i beroendeställning, hur de olika lagarna ska tolkas och vilka kostnader förslaget kommer medföra.

Den senaste frågan om EPLA skrevs av parlamentarikern Marc Tarabella, som noterade att det senaste utkastet skulle tillåta att personer i europeiska patentverkets (EPO:s) tekniska besvärskammare samtidigt får döma i europeiska rättsfall. Då de i sina funktioner inom besvärskamrarna införde mjukvarupatent i Europa, skulle de som domare i patentmål kunna erkänna denna praxis även i lagens mening. Idag avslås dock mjukvarupatent av de flesta domare på nationell nivå.

McCreevys svar svävade ut om en nyligen hållen konsultation om patentpolicy, för att sedan fastslå att "europeiska gemenskapen inte är part i förhandlingarna och kan därför inte uttala sig i frågan". Tio dagar innan sa han dock i ett tal att EPLA behöver europeiska gemenskapens delaktighet och att kommissionen aktivt arbetar med detta.

En fråga från Michel Rocard om en analys från EPO som visat på betydligt högre kostnader för de flesta rättsfall under en EPLA-regim, bemöttes av McCreevy med att "det inte är upp till kommissionen att bedöma kostnadsstrukturerna under EPLA", vilket går stick i stäv med hans eget uttalande fem dagar innan: "[EPLA] skulle erbjuda värdefulla kostnadsbesparingar".

Fyra frågor till besvarades på motsvarande sätt - kommissionen sade antingen att den inte hade läge att svara eller inte hade något svar. FFII:s ordförande Pieter Hintjens menar att det är omöjligt att driva en öppen och saklig diskussion med en kommissionär som berövar Europaparlamentet från information som han delar ut på annat håll.

- Vi har haft tillräckligt av politik med dolda agendor, det är dags för kommissionären att lägga korten på bordet. EPLA betyder högre kostnader för små företag, och ökade stämningsrisker. Mer stämningar i USA-stil är inte lösningen, vi behöver ett bättre patentverk, säger Hintjens.

Referenser

 • Frågor ställda av Rocard, EU-parlamentariker:
  http://wiki.ffii.org/Rocard060915En
 • Frågor ställda av Tarabella, EU-parlamentariker:
  http://wiki.ffii.org/Tarabella060908En
  http://wiki.ffii.org/Tarabella060913En
  http://wiki.ffii.org/Tarabella060919En
 • Kommissionär McCreevys tal om EPLA:
  http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/485
 • EPLA-analysis som visar de ökade kostnaderna för små och medelstora företag:
  http://kwiki.ffii.org/EplaAnalysisEn
 • Kontaktuppgifter

  David Vuorio
  pressansvarig FFII Sverige
  +46.704 445 992
  vuorio@ffii.org

  Erik Josefsson
  ordf. FFII Sverige
  +46.707 696 567
  +32.484 082 063
  ehj@ffii.org

  Om FFII

  FFII är en ideell förening, registrerad i 20 länder i Europa. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet.

  FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

  http://www.ffii.org/
  http://www.ffii.se/