Länkar:

Mjukvarupatent är skadligt för ekonomin

 

 

Det finns många skäl att vara emot att det införs patent på datorprogram och affärsmetoder i Europa: det är dåligt för företagen, det är dåligt för den offentliga sektorn, det är dåligt för alla som någon gång använder en dator, och det är katastrofalt dåligt för alla som förtjänar sitt levebröd på att utveckla dataprogram, ofta i små och medelstora företag.

De enda som tjänar på mjukvarupatent är en handfull av de allra största internationella (läs amerikanska) jätteföretagen, som kan befästa sina respektive monopol utan att behöva oroa sig för konkurrens från innovativa uppstickare.

Och så alla patentjuristerna, förstås, som skulle se det som manna från himlen om patentprocessandet här i Europa skulle närma sig amerikanska nivåer.

Länkar

Acacia - mjukvarupatent i praktiken

Företaget Acacia Technologies har patent på idén att skicka strömmad video över Internet. Patentet är beviljat i både USA och Europa. Om ditt företag vill använda strömmad video på er websajt så måste ni skaffa er en patentlicens från Acacia. Annars begår ni patentintrång. Acacia erbjuder företag att teckna patentlicenser, mot att de betalar 2% av sin omsättning till Acacia.

Varför är mjukvarupatent dåliga, fast andra patent är bra?

- Hur kan man tycka att det är bra med patent på mekanik, kemi och läkemedel, men dåligt med patent på datorprogram?

En allt större del av företagens utvecklingskostnader läggs just på mjukvara. Är det då inte bara naturligt att utsträcka patenterbarheten till att omfatta även datorprogram?

Mjukvarupatent och riskkapital

Ett tal hållet av en riskkapitalist som heter Laura Creighton, där hon på ett pedagogiskt sätt går igenom skälen till varför samhället beviljar patent på andra områden, och varför de skälen helt enkelt inte är tillämpliga på datorprogram.

 

 


FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.

 

 

In English