Europaparlamentet
Europaparlamentet

Mjukvarupatent och politik

Länkar:

Länkar

Vad vill FFII?

Egentligen har vi redan en bra lagstiftning, men tyvärr respekteras den inte av vissa patentverk och patentdomstolar. Ett väl skrivet direktiv kan få stopp på glidningen i rikning mot amerikansk praxis. FFII välkomnar därför nästan vilket direktiv som helst på området, så länge det bara består av klara och tydliga begränsningar av det patenterbara området.

Läs våra viktigaste krav på direktivets utformning.

De fyra huvudproblemen med rådets förslag [pdf]

Rådets förslag innebär i praktiken obegränsad patenterbarhet på datorprogram. Trots att förslagets tillskyndare påstår motsatsen. Jonas Maebe vid Gents Universitet beskriver de fyra punkter som förslaget brister på, och som skiljer det från parlamentets förslag.

Parlamentet vs. Ministerrådet punkt för punkt

I september 2003 antog europaparlamentet ett antal ändringar till kommissionens förslag till direktiv. Förändringarna gjorde att direktivet tydligt sa nej till mjukvarupatent. I maj 2004 valde ministerrådet att upphäva alla parlamentets ändringar, och istället träffa en politisk överenskommelse som i praktiken innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram.

Här är en jämförelse i tabellform mellan parlamentets och rådets versioner.

Det politiska spelet

Initiativet till EU-direktivet kommer från de lobbygrupper som är för att göra datorprogram patenterbara. Förslaget presenterades som en rent teknisk "harmonisering", som inte skulle innebära någon förändring. Därför skulle det inte behövde utsättas för någon offentlig debatt, var tanken.

Den planen misslyckades dock. I september 2003 hölls en dramatisk omröstning i Europaparlamentet, där resultatet blev att det direktiv som antogs sa nej till mjukvarupatent.

Det var bra gjort, men tyvärr är inte historien slut i och med detta. Nu har ministerrådet och kommissionen nere i Bryssel ändrat tillbaka direktivet, så att innebörden i praktiken blir ett ja istället. Genom att på ett mycket försåtligt sätt ta bort vissa centrala definitioner i texten, öppnar de så stora kryphål i lagen att patentlobbyn får som den vill trots allt.

Det är inte så här demokratin är tänkt att fungera, men det är vad som håller på att hända.

Läs mer om politiskt rävspel på hög nivå.

Demokrati är nog inte så dumt trots allt

När parlamentet hade röstat nej till mjukvarupatent i september 2003 blev patentlobbyisterna bestörta. "Det låter kanske odemokratiskt, men [resultatet av omröstningen] visar att frågan var för svår för parlamentet att hantera" skrev en patentjurist. Han menade att han och hans kollegor borde få skriva lagen som de själva ville, utan att några folkvalda politiker la näsan i blöt. Läs ett svar till honom.

Var står partierna idag?

Namn och mejladress till de 19 svenska europaparlamentarikerna, tillsammans med uppgifter om hur de och deras partier står i frågan om mjukvarupatent.

Sammanställningen innehåller också de svar på FFIIs enkät om de 4 nyckelpunkterna i parlamentets förslag som parlamentariker har lämnat.

Enkäten ingår som en del i ett europeiskt FFII-projekt att samla in svar på de här frågorna från alla 25 länderna.

Så röstade de svenska EU-parlamentarikrena

I omröstningen om mjukvarupatent i Europaparlamentet den 24 september 2003 röstade de svenska partierna så här:

(s) och (m) röstade för att införa mjukvarupatent i Europa.

(v), (mp), (fp), (c) och (kd) röstade mot.

Låter det enkelt? Vänta bara tills jag har förklarat. :-)

 

  Demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel
Demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel

 

 


FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.

 

 

In English