Hur röstade de svenska EU-parlamentarikerna?

I ett nötskal

(s) och (m) röstade för att införa mjukvarupatent i Europa.

(v), (mp), (fp), (c) och (kd) röstade mot.

Låter det enkelt? Vänta bara tills jag har förklarat. :-)

Omröstningen

Omröstningen om mjukvarupatent i Europaparlamentet den 24 september 2003 var en mycket komplicerad historia. Vid en jämförelse framstår den svenska folkomröstningen om kärnkraft som ett under av klarhet och tydliga alternativ.

Det som parlamentet röstade om var ett förslag till direktiv som var lagt av den juridiska kommittén JURI, och presenterat av MEP Arlene McCarthy (UK, Labour).

I debatten dagen innan hävdade McCarthy att hennes förslag skulle innebära att patent på idéer i dataprogram, såsom Amazons ökända 1-klicks-patent, inte skulle beviljas i Europa. Tyvärr var det inte sant. Förslaget som det såg ut när det lades fram för parlamentet skulle ha inneburit obegränsad patenterbarhet för dataprogram. Även om McCarthys förslag innehöll bestämmelser som vid ett ytligt betraktande såg ut att förbjuda rena mjukvarupatent, så var de skrivna på ett sätt som gjorde att de enkelt kunde kringgås av vilken patentjurist som helst.

Läs mer om saken på sidan "Mjukvarupatentet: det politiska spelet".

Nu var emellertid inte de övriga parlamentarikerna dummare än att de förstod det här. Därför hade de lagt ett stort antal förslag om tillägg och förändringar av texten i direktivet. Den samlade effekten av de här förändringarna var att innebörden i direktivet förändrades 180 grader. Istället för att tillåta mjukvarupatent via ett antal kryphål stora som ladugårdsdörrar, som McCarthys ursprungsförslag skulle ha gjort, så sätter direktivet i förändrad form istället stopp för mjukvarupatent.

Skillnaden mellan "ja" och "nej" till mjukvarupatent ligger alltså begravd i detaljerna i hur vissa nyckelparagrafer är formulerade. För att se vem som var för och vem som var mot, måste man titta på hur de röstade för vart och ett av de föreslagna tilläggen. Frågan blir därför en smula komplicerad när man försöker titta på den i detalj.

Resultatet av omröstningen

I komplicerade omröstningar som den här, där det är många olika ändringsförslag att ta ställning till, så fungerar det så att företrädare för de olika ståndpunkterna sätter samman röstningsrekommendationer, som parlamentarikerna kan utgå ifrån när de bestämmer sig för vilka tillägg de vill rösta för och vilka de vill rösta emot.

Inför omröstningen om mjukvarupatent hade till exempel McCarty och patentlobbyn satt samman en rekommendation, och FFII en annan.

Med utgångspunkt från dessa två rekommendationer är tabellerna nedan färgkodade enligt följande:

 

Färg Färgkodning
 Bra, i linje med FFII
0Avstod där FFII och McCarthy ej var samstämmiga
 Emot FFIIs linje och för mjukvarupatent
 I linje med McCarthy och FFII
0Avstod där FFII och McCarthy var samstämmiga
 Emot både FFII och McCarthy

 

De tillägg där FFII och McCarthy var överens om hur de tyckte att parlamentarikerna borde rösta är alltså kodade med grått. I övrigt betyder grönt FFIIs rekommendation, och rött McCarthys.

 

Om man skriver ut de två rekommendationerna i tabellform ser det ut så här:

 

  Förändringsförslag
  Rekommendation 52/54
rev68
29/41
59
  69   55/97
108
16 1e 16 2e 16
(par.2)
  70     60     72   76 1e 76 2e 71 1e 71 2e   81     34  
115
  74     75   prop.
mod.
 res. 
  FFII Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej
  McCarthy Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja

 

Och så här röstade de svenska parlamentarikerna:

Parlamentariker Förändringsförslag
MEP Parti 52/54
rev68
29/41
59
  69   55/97
108
16 1e 16 2e 16
(par.2)
  70     60     72   76 1e 76 2e 71 1e 71 2e   81     34  
115
  74     75   prop.
mod.
 res. 
Andersson S Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Färm S Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Karlsson S Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Hedkvist-Petersen S Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Sandberg-Fries S Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Theorin S Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja
 
Arvidsson M Nej Nej Nej Ja Nej Nej 0 Nej Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Ja 0 Ja Ja Ja
Cederschiöld M Nej Nej Nej Ja Nej Nej 0 Nej Nej 0 0 Nej Nej 0 Nej Ja 0 Ja Ja Ja
Grönfeldt-Bergman M Nej Nej 0 Ja Nej Nej 0 Nej Nej Ja 0 0 Nej Nej Nej Ja 0 Ja Ja Ja
Stenmarck M Nej Nej Nej Ja Nej Nej 0 Nej Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Ja 0 Ja Ja Ja
Wachtmeister M Ja Nej 0 Ja Nej Nej 0 Nej Nej 0 0 0 Nej Nej Nej Ja 0 Ja Ja Ja
 
Sacrédeus Kd Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja
Wijkman Kd Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja
 
Olsson C Ja Ja Ja Ja Nej Nej 0 Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej 0 0
 
Schmid Herman V Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Sjöstedt V Ja 0 Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej
 
Paulsen Fp Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej 0 0
Schmidt Fp Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej 0 0
 
Schörling Mp Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej

 

 

Sammanfattning i procent

Om man vill få en mer översiktlig bild av hur de olika partierna röstade kan man jämföra med FFIIs rekommendation. Om man ger en poäng för varje "grön" röst, och en halv för varje "gul", så kan man se hur många procent av maximum (alltså FFIIs rekommendation rakt av) som respektive parti kom upp i.

Den tabellen ser ut så här:

 

Parti % "rätt"
Vänsterpartiet 98%
Miljöpartiet 93%
Folkpartiet 93%
Centern 90%
Kristdemokraterna 73%
Moderaterna 44%
Socialdemokraterna 18%

 

De exakta decimalerna i de här procentsiffrorna får man ta med en stor nypa salt. Vissa av tilläggen där FFII och McCarthy hade olika uppfattning är fullständigt centrala för att avgöra om det ska bli mjukvarupatent i Europa eller inte, medan andra mest kan betraktas som en fråga om snygghet och konsistens i formuleringarna. Om man vill detaljranka partierna efter hur "bra" de röstade får man lov att titta på tilläggen ett och ett, för att avgöra hur viktiga vart och ett av dem är. I vissa fall kan det också vara så att vad som var "bästa" alternativ berodde på om vissa andra tillägg hade blivit antagna eller inte.

 

Men siffrorna duger i vart fall till att dela upp partierna i två grupper, för och emot mjukvarupatent. Och då blir det så som sades i inledningen:

(v), (mp), (fp), (c) och (kd) röstade mot mjukvarupatent.

(s) och (m) röstade för mjukvarupatent.

Vad partierna än kan tänkas komma och påstå i efterhand.

Hänvisningar

En fil med alla parlamentarikers röster hittas i denna länk.

Även europeiska FFII har en färgkodad tabell liknande den på denna sida, som visar hur samtliga parlamentariker röstade.

Allt detta är baserat på FFIIs rådata (tack till Tapani Tarvainen). Den svenska tabellen är ursprungligen sammanställd av Magnus Stålnacke.

 

 


FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.