Den här sidan återspeglar situationen inför EU-valet 2004. För aktuella uppgifter om var partierna står, gå till www.ffii.se/partier

Enkät inför EU-valet 2004

På sidan www.ffii.se/dokument/idag.html finns en röstnigsrekommendation från FFII.se, baserad på hur partierna och kandidaterna ställer sig i frågan om införandet av mjukvarupatent i Europa.

Men hur vet man om ett parti eller en kandidat är för eller emot mjukvarupatent?

Frågan kanske kan tyckas märklig, men tyvärr är den befogad. Även de politiker som arbetar allra ivrigast för att införa mjukvarupatent i Europa påstår ju att de är emot. Men sedan röstar de för förslag som i praktiken innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram.

Parlamentets och ministerrådets förslag till direktiv skiljer sig framför allt på fyra huvudpunkter. Om de här punkterna finns med på ett vattentätt sätt (som i parlamentsförslaget) innebär det ett "nej" till mjukvarupatent. Om de inte finns med (som i ministerrådets förslag) så innebär det ett "ja". Uttrycket "the devil is in the detail" har sällan passat så bra som här.

De fyra nyckelpunkterna

Parlamentets förslag innehåller fyra stycken nyckelpunkter, som tillsammans gör att förslaget säger nej till mjukvarupatent:

- publiceringsfrihet
Det ska aldrig kunna vara ett patentintrång att publicera ett dataprogram, till exempel på nätet.

- interoperabilitet
Patent ska aldrig få hindra att man gör så att program kan fungera tillsammans.

- databehandling
Databehandling ska inte anses vara ett "teknikområde" i den betydelse som ordet har i TRIPs. Utan den här nyckelpunkten blir all databehandling patenterbar.

- definition av "teknik"
Ordet "teknik" definieras med hänvisning till fysiska processer och tillämpad naturvetenskap. Det gör att man kan utesluta saker som "marknadsföringsteknik", "bokföringsteknik", "sångteknik" etc.

Klicka på länken för en närmare förklaring av de fyra nyckelpunkterna.

Frågorna

Kandidaterna har fått följande frågeformulär att svara på. Svaren finns återgivna nedan. Frågorna kanske kan tyckas väl tekniska och detaljerade, men parlamentsledamöter är vana vid att ta ställning till den här sortens detaljer inför omröstningar.

Samma frågor har ställts till kandidaterna i samtliga länder. FFII kommer att sammanställa resultatet på europeisk nivå.

 

Enkät från FFII om mjukvarupatent
inför valet till europaparlamentet 2004

 

1a. Kommer du att rösta för publiceringsfrihet (mot programkrav)?

jaavstårnej

1b. Kommer du att rösta för att direktivet förkastas om publiceringsfrihet inte säkerställs?

jaavstårnej
Valfri kommentar:

 

 

2a. Kommer du att rösta för interoperabilitetsfrihet i enlighet med det förslag som antogs i plenum 24 september 2003 och i JURI, CULT och ITRE?

jaavstårnej

2b. Kommer du att rösta för att direktivet förkastas om interoperabilitetsfrihet inte säkerställs?

jaavstårnej
Valfri kommentar:

 

 

3a. Kommer du att rösta för att databehandling inte ska betraktas som ett "teknikområde", i enlighet med artikel 3a så som den antogs den 24 september?

jaavstårnej

3b. Kommer du att rösta för att direktivet förkastas om databehandling uppfattas som tillhörande ett "teknikområde"?

jaavstårnej
Valfri kommentar:

 

 

4a. Kommer du att rösta för en definition av "teknik" som hänvisar till naturkrafterna ("forces of nature")?

jaavstårnej

4b. Kommer du att rösta för att direktivet förkastas om det inte innehåller en sådan definition?

jaavstårnej
Valfri kommentar:

 

 

Övriga kommentarer:

 

 

Svaren

De svar som har kommit in från kandidater i EU-valet är färgkodade enligt följande:

 

Färg Färgkodning
Ja   Ja, i linje med FFII  
0   Avstår
Nej   Nej
   Inget svar

 

 

 

Miljöpartiet

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Carl Schlyter JaJa JaJa JaJa JaJa
2. Eva Goës JaJa JaJa JaJa JaJa
3. Ulf Holm JaJa JaJa JaJa JaJa
4. Yvonne Ruwaida JaJa JaJa JaJa JaJa

Kommentarer från kandidaterna

 

Vänsterpartiet

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Jonas Sjöstedt            
2. Eva-Britt Svensson            
3. Jens Holm JaJa JaJa JaJa JaJa
4. Mona Lisa Norrman            
5. Mussie Ephrem            

Kommentarer från kandidaterna

 

Kristdemokraterna

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Anders Wijkman JaJa JaJa JaJa JaJa
2. Helena Halldorf Romero            
3. Lennart Sacrédeus            
4. Désirée Pethrus Engström            

Kommentarer från kandidaterna

 

Centern

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Lena Ek            
2. Kristina Jonäng            
3. Hans Lindqvist            
 
10. Ilan Sadé JaJa JaJa JaJa 00

Kommentarer från kandidaterna

 

Folkpartiet

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Cecilia Malmström            
2. Olle Schmidt            
3. Maria Carlshamre            
4. Bijan Fahimi            
5. Amelie Tarschys            

Ingen folkpartist har svarat på enkäten

 

Moderaterna

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Gunnar Hökmark            
2. Charlotte Cederschiöld            
3. Anna Ibrisagic 00 00 00 00
4. Christofer Fjellner 00 00 00 00
5. Pia Kinhult            
6. Peder Wachtmeister            

Kommentarer från kandidaterna

 

Socialdemokraterna

Kandidat 1a1b 2a2b 3a3b 4a4b
1. Inger Segelström            
2. Jan Andersson            
3. Ewa Hedkvist Petersen            
4. Göran Färm            
5. Monica Green            
6. Hans Karlsson            
7. Åsa Westlund            
8. Ibrahim Baylan            
9. Angelica Rage            
10. Widar Andersson            

Ingen socialdemokrat har svarat på enkäten

 

 


FFII.se, juni 2004
Texten är public domain.