Mjukvarupatentdirektivet gör dig kriminell

Risken att Du begår ett kostsamt patentintrång ökar dramatiskt utan ändringar i det s k mjukvarupatentdirektivet. Direktivet ökar riskerna och kostnaderna för alla, vare sig du har en armé av advokater eller ej.
 
En ekonomisk majoritet presenteras som en ekonomisk minoritet av kommissionen för att motivera direktivet. Särintressen styr kommissionens arbetsgrupp istället för erfarenhet och undersökningar. Se vad majoriteten tycker på <http://www.economic-majority.com/> och läs om undersökningar på <http://www.ffii.se/underlag.html>

Europaparlamentet har över alla partigränser föreslagit ändringar i direktivet som säkerställer att patent endast beviljas för verkliga uppfinningar. Det krävs dock att över halva parlamentet röstar för ändringarna. Du bör uppmärksamma EU:s parlamentariker, och här finns flera sätt:  <http://www.ffii.se/help.html>


Godkända patent  på One-click-shopping, elektroniska blanketter eller e-handel kan verka skrattretande just nu. Men om ändringsförslagen inte får nog med röster, så får du räkna med att bli indragen i dyra rättegångar eller betala vad patentägarna kräver i licensavgift och licensvillkor.  Det gäller webbsajter,  universitet, IT-företag, myndigheter och alla datoranvändare.  Exempel på beviljade patent: <http://webshop.ffii.org>

Direktivet är farligt för att det beviljar allt för breda patent på  förutsättningarna för verkliga uppfinningar, och inte riktiga  uppfinningar som det avses i patentlagen. Just nu hindrar direktivet att man ställer konkreta krav på uppfinningar vilket resulterar i ett minfält av patent på affärsmetoder, beräkningar och databehandling. Som utvecklare kan du inte ens vara säker på att du äger det du själv skriver, utan kan göra patentintrång genom att publicera egna program eller tjänster.  Du kan begå intrång även om du skrev ditt program före patentansökan. Undersök patenten här: <http://gauss.ffii.org/>
Över sjuttio procent av mer än trettiotusen ännu ogiltiga men godkända affärsmetods- och mjukvarupatenten i Europa ägs av japanska och amerikanska företag. De är, tillsammans med advokater, vinnare om direktivet går igenom utan ändringar. Förlorarna är uppfinnare, innovatörer, konsumenter och hela samhället. Svenskar har mindre än en procent av dessa breda patent - villket bara visar att vi ännu är mer uppfinnare än monopolister.

Skriv upp din verksamhet på <http://www.economic-majority.com/> och följ med på möten och konferenser i Bryssel <http://www.ffii.se/help.html>. Om du vill vara anonym inför dina mjukvarupartners eller kunder, så kan du medverka inofficiellt. Men det gäller att även Du sprider information och pratar med beslutsfattare. Annars förlorar vi oberoende, utveckling och pengar.

Testa om du:
  • klarar dig undan direktivet: <http://www.ffii.se/riskanalys.html>
  • håller med argumenten för mjukvarupatent: <http://www.ffii.se/forswpat.html>