english

Fem år sedan mjukvarupatentdirektivet förkastades

Det är var igår fem år sedan EU-parlamentet förkastade mjukvarupatentdirektivet.
En viktig seger, men mjukvarupatentproblemen är fortfarande i stort sett olösta.

I USA har vi nyligen fått avgörandet i Bilksi och Europeiska Patentverket, EPO, har nyligen tagit upp och ogiltigförklarat själva frågan om mjukvarupatent. FFII har varit aktiva och påverkat i den mån vi har haft möjlighet - även om det är med små resurser. Jag tror ändå att FFII har långt större möjligheter än de flesta att påverka med vår spetskompetens och vårt oberoende.

I takt med att mjukvarupatent blir ett mer direkt hot så har frågorna kring mjukvarupatenten nått en större allmänhet. Fler företag har fått påhälsningar av patenttroll med absurda patentkrav. Senast har patenten i målen Apple mot HTC och Microsoft mot Sales Force skapat frågor om det verkligen handlar om innovation så som bolagen hävdar.

Mjukvarupatent har även skapat nya problem för Internet. Det är dels svårare att driva standardarbeten pga omfattande patent men det finns även förslag från företag och EU-kommissionen om att vi ska omdefiniera öppna standarder. Det beror delvis på att en toppstyrd Telekom-marknad vill ta sig in med patent på Internetarenan, något som starkt begränsar publicering och utbyte av kod. IEEE i USA har även uttalat sig positivt till mjukvarupatent - något som kritiserats kraftigt från många håll.

FFII.se behöver uppdatera mål och texter till en verklighet där fler känner till mjukvarupatent-problemen. Vi har svårt att få ihop resurer men enkelt att få kontakter genom nätverket. För er som är medlemmar så har ni fått del av styrelsens planering och förslag, men vi behöver fler. Under EU-direktivet så hade vi en mycket effektiv anställd i Bryssel, Erik Josefsson, men vi har annars nästan uteslutande arbetat på vår fritid. Idag så är vi beroende av vänner i olika partier/grupper och de är beroende av oss för mer stöd.

Vi behöver mer kraft i form av:

Jonas Bosson, ordförande FFII-se.

referenser:

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson

Ordförande, FFII Sverige

070 421 78 40

bosson<hos>ffii.org


David Vuorio

Pressansvarig, FFII Sverige

070 444 59 92

vuorio<hos>ffii.org

Om FFII

FFII är en ideell förening som engagerat hundratusentals människor i Europa och runt om i världen inom frågor om upphovsrätt, patent och standardisering inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/