english

PRESSMEDDELANDE: Öppna standarder stängs i hemliga EU-förhandlingar

Pressmeddelande från FFII Sverige. För omedelbar publicering.

Stockholm, 4 november 2009: ett läckt EU-dokument visar planer på slutna standarder inom offentlig verksamhet. Förslaget är ett stort bakslag för det europeiska ramverket för interoperabilitet, det skadar innovationsklimatet i EU samt den svenska E-delegationens nya förslag om myndigheters eförvaltning.

E-delegationen öppnade i sitt betänkande förra veckan för innovation, konkurrens och effektiviseringar, genom att tydligt motverka leverantörsmonopol inom statlig förvalting. Nyckeln är det grundläggande kravet på öppna standarder enligt definitionen i det nuvarande europeiska ramverket för interoperabilitet, eller European Interoperability Framework, EIF.

Enligt det läckta utkastet till ett nytt ramverk ska statliga resurser istället satsas på slutna standarder. Ett beslut väntas tas på EU-mötet i Malmö den 18 november.

Jonas Bosson hos FFII förklarar: "E-delegationen har valt öppna standarder, så som de idag beskrivs i EIF. En sådan modell gör att alla kan använda standarder öppet utan licens och har varit grundläggande för Internets utveckling och framgång. Det nya utkastet tar dock helt avstånd från den nuvarande definitionen på öppen standard, och välkomnar inlåsning av offentlig sektor."

David Vuorio hos FFII menar att öppna standarder ger fördelar oavsett om man leverar öppen eller sluten programvara.

- Inlåsningseffekterna är det största problemet för att effektivisera IT-lösningar idag. Med öppna standarder blir det riktig konkurrens, där riktiga innovationer vinner.

Jonas Bosson menar att man i förhandlingarna vill göra om de populära öppna standarderna till betal-standarder under det man kallar "Resonable And Non Discrimatory"-termer, något som länge varit praxis inom telekomsektorn.

- För vem blir då dessa standarder "resonable"? Det finns klar risk att man låser markanden till allt färre aktörer även på Internet. Det är viktigt att undanta det öppna Internet från denna direkta försämring i konkurrens och frihet.

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson

Ordförande, FFII Sverige

070 421 78 40

bosson<hos>ffii.org


David Vuorio

Pressansvarig, FFII Sverige

070 444 59 92

vuorio<hos>ffii.org

Referenser

Om FFII

FFII är en ideell förening som engagerat hundratusentals människor i Europa och runt om i världen inom frågor om upphovsrätt, patent och standardisering inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/