english

PRESSMEDDELANDE: Öppna standarder inget för IBM?

Pressmeddelande från FFII Sverige. För omedelbar publicering.

Stockholm, 19 november 2008: Oracle och IBM, som båda talat starkt för öppna standarder, motsäger - i en ny rapport i ämnet - allmänna definitioner av begreppet för att främja sina egna intressen. De väljer att ignorera problemen med mjukvarupatent, ett synsätt som de kan bli ensamma om.

I publikationen står det: "öppna standarder är den bästa vägen till interoperabilitet för datorprogram, särskilt när de är royaltyfria". Läser man vidare klarnar det att IBM, till skillnad från EU genom ramverket EIF, stödjer mjukvarupatent även här. De kräver inte att patent som är i konflikt med en standard ska få användas fritt, vilka då blir ett hinder för innovation.

IBM:s syn på "öppen standard" innefattar alltså även teknik som omgärdas av monopol. David Vuorio, pressansvarig för FFII Sverige, är kritisk till denna definition då den begränsar vem som får använda standarder:

- Vissa företag har ju valt att förorda öppna standarder utan att egentligen mena det, men vad säger det om IBM att man tycker monopol är öppna? Mjukvarupatent har knappast något med öppenhet att göra.

Samtidigt skrev Eric Brechner, en framträdande person på Microsoft, följande om bla. datorprogram och patent i sin blogg: (översatt)

"Patentkraven, den enda delen [av ett patent] som betyder något, gick inte att tolka av någon annan än en patentjurist. Det rekommenderas starkt att hålla sig ovetande vad gäller patent."

Bengt Kleberg, mjukvarudesigner på Ericsson, kommenterar:

- Det är glädjande att, från något oväntat håll, få en bekräftelse på ett av grundproblemen med mjukvarupatent. Förhoppningsvis får vi snart en riktig debatt om patentsystemet, som spårade ur för länge sedan. Under tiden vore det klokt att inte förvränga begrepp som öppen standard och därmed orsaka mer skada.

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson

Ordförande, FFII Sverige

070 421 78 40

bosson<hos>ffii.org


David Vuorio

Pressansvarig, FFII Sverige

070 444 59 92

vuorio<hos>ffii.org

Referenser

Om FFII

FFII är en ideell förening som engagerat hundratusentals människor i Europa och runt om i världen inom frågor om upphovsrätt, patent och standardisering inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/