Styrelse 2004

Föreningens styrelse år 2004

Erik Josefsson, ordförande
Christian Engström, vice ordförande
Per F Pettersson, sekreterare
Jonas Bosson, ledamot
Karin Engström, Kassör
Johan Fänge
Jacob Hallén

Övriga kontaktpersoner

Anders Lindbäck, Revisor
Adrian Lozano
Robert Renling