Protokoll fört vid

Konstiuerande möte för interrimsstyrelsen i FFII.se

den 25 april 2004 klockan 23.18 i Nacka

Närvarande:

Erik Josefsson (per telefon)
Karin Engström
Christian Engström

Beslöts:

De närvarande beslöt att konstituera sig som interrimsstyrelse för den ideella föreningen FFII.se, som är under bildande. Styrelsen skall ha till uppgift att: Beslöts att styrelsen skulle ha följande sammansättning:
Ordförande: Erik Josefsson
Kassör: Karin Engström
Ledamot: Christian Engström

Vid protokollet:

Christian Engström

Justerat:

Karin Engström