Föreningens konstituerande medlemmar.

Engström Christian, Styrelseledamot (mötesordförande)

Pettersson Per F, Styrelseledamot (p@pelpet.com) (mötessekreterare)

Tor Klingberg (tor.klingberg@gmx.net), (justeringsman)

Michael Dalvald (michael@dalvald.nu), (justeringsman)

Bosson Jonas, Styrelseledamot

Engström Karin, Styrelseledamot

Fänge Johan, Styrelseledamot

Hallén Jacob, Styrelseledamot

Stålnacke Magnus, Styrelseledamot

Lindbäck Anders, Revisor

Josefsson Erik, Ordförande

Danny Fröberg (danny@froberg.org)

Mikael Rosbacke (rosbacke@nada.kth.se)

Peter Hendén (phenden@tdab.com)

Jonas Öberg (oberg@fsfeurope.org)

Göran Uddeborg (goeran@uddeborg.se)

Jimmy Odenholm (jimmy@odenholm.se)

Fredrik Jonson (fredrik@despammed.com)

Laura Creighton (lac@strakt.com)

Jan Gajdos (noswpat@metatem.net)